Obec Úřední deska GDPR Historie Současnost Příroda Fotogalerie
 !  Úřední deska
ev.číslo
vyvěšeno
k sejmutí
název dokumentu
původce
1.  19.6.2017    Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Chraberce , rok 2019-2020 Obec Chraberce
2.  20.12.2017    Schválený rozpočet na rok 2018 a usnesení 4/2017 Obec Chraberce
3.  4.5.2018  11.6.2018  Záměr pozemku 359/24 Obec Chraberce
4.  21.5.2018  11.6.2018  Záměr pozemku 808/1 Obec Chraberce
5.  21.5.2018  11.6.2018  Pozvánka na veřejné zasedání 11.6.2018 Obec Chraberce
6.  21.5.2018  11.6.2018   Návrh závěrečného účtu 2017 Obec Chraberce
7.  21.5.2018    Výsledek přezkoumání hospodaření 2017 KÚ Ústí
8.  21.5.2018    Výkaz Fin2-12-M Obec Chraberce
9.  21.5.2018    Závěrečná zpráva inventurní komise Obec Chraberce
10.  11.6.2018   Schválený závěrečný účet 2017  
         
         
         
         
         
         
         
3.  

 

   

    Úřední deska obce Chraberce - archiv

Zákony

      Zákon 2/2003 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a novel

Vyhlášky

     Pravidla pro příjímání a vyřizování stížností

     Vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství

     Směrnice ke schvalování rozpočtových opatření (dle zákona č.128/2000Sb.)

     Obecně závazná vyhláška 1/2017 o odpadech

 

 

Dokumenty

     Územně plánovací podklad

     Organizační řád obce Chraberce

     Pracovní řád obce Chraberce

     Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML3108 s Ústeckým krajem na realizaci projektu Kulturní dům (výměna střešní krytiny)

 

 

 

 

  

©2006 ARsystemwebmaster ObecÚřední deskaHistorieKulturaFotogalerie