Obec Úřední deska GDPR Historie Současnost Příroda Fotogalerie
 !  Úřední deska
ev.číslo
vyvěšeno
k sejmutí
název dokumentu
původce
12. 25.2.2017 13.3.2017  Veřejné zasedání 13.3.2017 - pozvánka, usnesení, 1. rozpočtové opatření, Obec Chraberce
13. 15.3.2017    Účetní uzávěrka 2016 - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, účetní závěrka, příloha Obec Chraberce
14.  13.3.2017    Schválené 5. rozpočtové opatření ze dne 31.12.2016  
15.  24.5.2016 12.6.2017  Veřejné zasedání 12.6.2017 - pozvánka, dotace hasičům, smlouva Svaz tělesně postižení, usnesení, návrh 2. rozpočtového opatření Obec Chraberce
16.  26.4.2017 12.6.2017  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chraberce  2019 - 2020 Obec Chraberce
17.  19.6.2017    Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Chraberce , rok 2019-2020 Obec Chraberce
18.  26.4.2017 12.6.2017  Návrh závěrečného účtu 2016 Obec Chraberce
19.  19.6.2017    Schválený závěrečný účet 2016, schválené 2. rozpočtové opatřeni, zpráva o přezkoumání hospodaření 2016 , FIN 2-12M 2016 Obec Chraberce
20.  4.9.2017 11.9.2017  Pozvánka na veřejné zasedání 11.9.2017 Obec Chraberce
 21.  11.9.2017    Usnesení z 11.9.2017 Obec Chraberce
 22.  21.8.2017  11.9.2017  3. rozpočtové opatření - návrh Obec Chraberce
 23.  23.9.2017    3. rozpočtové opatření - schválení Obec Chraberce
 24.  23.10.2017  11.12.2017  Záměr na pacht a prodej obecních pozemků Obec Chraberce
25.  15.11.2017 11.12.2017  Pozvánka na veřejné zasedání 11.12.2017 Obec Chraberce
26.  20.12.2017  30.4.2018  Nový jízdní řád linky Libčeves - Vlčí Obec Chraberce
27.  20.12.2017    Schválený rozpočet na rok 2018 a usnesení 4/2017 Obec Chraberce
28.  28.2.2018  12.3.2018  Pozvánka na veřejné zasedání 12.3.2018 Obec Chraberce
29.  26.2.2018  12.3.2018  Záměr k nájmu obecního pozemku Obec Chraberce
30. 20.3.2018    Darovací smlouva Hasičům v Lounech Obec Chraberce
31. 20.3.2018    Usnesení z 12.3.2018 Obec Chraberce
   

 

   

    Úřední deska obce Chraberce - archiv

Zákony

      Zákon 2/2003 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a novel

Vyhlášky

     Pravidla pro příjímání a vyřizování stížností

     Vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství

     Směrnice ke schvalování rozpočtových opatření (dle zákona č.128/2000Sb.)

     Obecně závazná vyhláška 1/2017 o odpadech

 

 

Dokumenty

     Územně plánovací podklad

     Organizační řád obce Chraberce

     Pracovní řád obce Chraberce

     Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML3108 s Ústeckým krajem na realizaci projektu Kulturní dům (výměna střešní krytiny)

 

 

 

 

  

©2006 ARsystemwebmaster ObecÚřední deskaHistorieKulturaFotogalerie