Obec Úřední deska GDPR Historie Současnost Příroda Fotogalerie
 !  Úřední deska
ev.číslo
vyvěšeno
k sejmutí
název dokumentu
původce
1.  19.6.2017    Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Chraberce , rok 2019-2020  Obec Chraberce
2.  20.12.2017  20.12.2018  Schválený rozpočet na rok 2018 a usnesení 4/2017  Obec Chraberce
7.  21.5.2018    Výsledek přezkoumání hospodaření 2017  KÚ Ústí
8.  21.5.2018    Výkaz Fin2-12-M  Obec Chraberce
9.  21.5.2018    Závěrečná zpráva inventurní komise  Obec Chraberce
10.  11.6.2018   Schválený závěrečný účet 2017  Obec Chraberce
13.  19.6.2018    Smlouva o zajištění reklamy Eurovia Kamenolomy 2018  Obec Chraberce
14.  26.7.2018   Smlouva o poskytnutí investiční dotace 2018  Ústecký kraj
15.  12.9.2018    Usnesení 3/2018 Obec Chraberce
16.  12.9.2018    Rozpočtové opatření č. 3 - schválené Obec Chraberce
17.  23.8.2018   10.9.2018  Záměr obce - prodej pozemku 359 / 1 (výměra 100m2 Obec Chraberce
18.  20.9.2018  9.10.2018  Rozhodnutí o umístění stavby "vedení 400kV - babylon" Obec Chraberce
         
         
         
         
         
3.  

 

   

    Úřední deska obce Chraberce - archiv

Zákony

      Zákon 2/2003 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a novel

Vyhlášky

     Pravidla pro příjímání a vyřizování stížností

     Vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství

     Směrnice ke schvalování rozpočtových opatření (dle zákona č.128/2000Sb.)

     Obecně závazná vyhláška 1/2017 o odpadech

 

 

Dokumenty

     Územně plánovací podklad

     Organizační řád obce Chraberce

     Pracovní řád obce Chraberce

     Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML3108 s Ústeckým krajem na realizaci projektu Kulturní dům (výměna střešní krytiny)

 

 

 

 

  

©2006 ARsystemwebmaster ObecÚřední deskaHistorieKulturaFotogalerie